انجمن کواترنری ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
برگزاری کلاس دندروکلیماتولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
AWT IMAGE
                                                                                  
                                                                            ((کارگاه آموزشی دندروکلیماتولوژی))
   - آشنایی و تفسیر حلقه های درختی
  - بازسازی تغییرات اقلیمی با استفاده از دندروکلیماتولوژی         
 
 مدرس: دکتر قاسم عزیزی
 زمان: بهمن 1396
هزینه ثبت نام: 60000 تومان 
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با وبگاه زیر مراجعه نموده یا با شماره های ذیل تماس بگیرید:

WWW.Conf.Iranqua.ir
09335057094
02632821000داخلی 179
لطفا مبلغ فوق را به شماره حساب 0143385787 بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن کواترنری ایران واریز و فیش آن را به ایمیل زیر ارسال نمایید:
Irqua2014@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن کواترنری ایران:
http://iranqua.ir/find.php?item=1.62.61.fa
برگشت به اصل مطلب