انجمن کواترنری ایران- آشنایی با پایگاه
انجمن کواترنری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/21 | 

انجمن کواترنری ایران در افق ده ساله، انجمنی پویا و به روز و با سطح کیفی قابل اعتماد در سطح کشور است که در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی واجرایی کشور فعالیت و مشارکت می‌کند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن کواترنری ایران:
http://iranqua.ir/find.php?item=1.55.44.fa
برگشت به اصل مطلب